Loading...

Önellátás orvostechnikai eszközökből, a magyar termékek arányának növelése

 

2024. áprilisában jelent meg Magyarország 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó versenyképességi stratégiája, amelyben hat kiemelt ágazat, köztük az egészségipar került meghatározásra.

A stratégia 4 pilléren alapul:

 1. patriotizmus, azaz a hazai termékek előtérbe helyezése a gazdaságpolitikában
 2. technológia, azaz fejlett technológiák térnyerése és elterjedése
 3. fenntarthatóság térnyerése a gyártásban, szállításban és a felhasznált energiában
 4. ellátásbiztonság, azaz minél diverzifikáltabb termelés legyen hazánkban, ideértve a beszállítói értékláncokat is.

A pilléreken belül is kiemelt fókuszban lesz a mesterséges intelligencia minél szélesebb körben történő elterjesztése, valamint az elektromobilitáshoz kapcsolódó ökoszisztéma fejlesztése.

Az egészségipar erős ágazati múltjára és exportképességére való tekintettel az egészségipar kiemelt stratégiai fókuszterület Magyarországon, melynek víziója 2030-ra:  

 1. Önellátóvá válunk az egészségügyben nélkülözhetetlen eszközökből.  
 2. 15%-ról 30%-ra emeljük a magyar termékek arányát a hazai egészségügyben. Régiós meghatározó szerep elérése a kutatás-fejlesztés területén a magyar orvosok és kutatók tudására alapozva.  
 3. A hazai egészségipari gyártás károsanyag-kibocsátása 25%-kal csökken 2020-hoz képest. 

A hazai egészségipart meghatározó legfontosabb globális és európai tényezők 

 • 2021 és 2027 között a globális gyógyszeripar évente átlagosan 5,2%-kal, míg az orvostechnikai ipar 5,1%-kal fog nőni
 • A COVID alatt ellátási lánc problémák alakultak ki, valamint Ázsia iparának növekvő súlya növeli az európai ellátásbiztonság, és a hazai gyártás fontosságát
 • Protekcionista kezdeményezések számos országban, hazai gyártás növelése (pl. USA, Franciaország, Oroszország, Indonézia).
 • Az Európai Unió Gyógyszerstratégiája az EU világszintű vezető szerepének biztosítását célozza meg. 
 • A klímaválság és a hozzá kapcsolódó szabályozások is a zöld energia felé terelik az iparági szereplőket. 
 • 2019-2025. években kb. 200 Mrd USD értékű originális szabadalmi jog jár le világszerte, mely a generikus gyártók számára lehetőséget teremt. 
 • Eredményesebb, személyre szabott és preventív orvoslás igénye adatalapon, mind a gyógyszeripar, mind az orvostechnika, mind az egészségügyi szolgáltatások terén. 
 • Éves 37,5%-os átlagos növekedéssel az mesterséges intelligencia az egészségipar leggyorsabban növekvő technológiai trendje. Alkalmazási területek: gyógyszerkutatási és –fejlesztési folyamatok felgyorsítása, új, mesterséges intelligencia alapú eszközök, amelyek a használat során folyamatosan fejlesztik a funkcionalitásukat (pl. MI alapú protézis).
 • A modern technológiák előretörése, az elöregedő társadalmak és az urbanizáció átalakítja az egészségügyi ellátás szerkezetét. Növekvő kereslet a távorvoslást segítő termékekre és szolgáltatásokra.

A hazai egészségipar stratégiai céljaihoz kapcsolódó kiemelt javaslatok között szerepel többek között:

 • a klinikai vizsgálatok szerződéskötési folyamatának egyszerűsítése, gyorsítása, standardizálása és
 • a tanúsítások megszerzését támogató finanszírozási program kidolgozása (MDR / IVDR). 

A teljes stratégia Magyarország Kormánya oldalán olvasható: Magyarország versenyképességi stratégiája

 

;
Vissza a hírekhez