CE jelöléshez kapcsolódó fogalmak

Ezen az oldalon az alábbi fogalmak magyarázatait gyűjtöttük össze:

Bejelentett szervezet:
Notified Body

az illetékes miniszter által külön jogszabály alapján az adott termék megfelelőség értékelésére kijelölt, az Európai Bizottságnak és az Európai Unió többi tagállamának bejelentett, és ennek alapján az Európai Unió Hivatalos lapjában, illetve a Bizottság által hivatalosan a feladata rögzítésével és az azonosító számával együtt közzétett szervezet

CE megfelelőségi jelölés:
CE Conformity Mark(ing)

olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs  jogszabályokban foglalt követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

EK megfelelőségi nyilatkozat:
EC Declaration of Conformity

a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének írásbeli nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak

EK típusvizsgálati tanúsítvány:
EC Type Examination

a kijelölt szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a termék típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel

Forgalmazás:
Making Available on the Market

a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében

Forgalmazó:
Distributor

az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban a gyártón és az importőrön kívül,  aki forgalmazza a terméket

Forgalomba hozatal:
Placing on the Market

a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazása.

Gyártó:
Manufacturer

az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz

Harmonizált szabvány:
Harmonized Standard

az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány

Megfelelőségértékelés:
Conformity Assessment

az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos,  meghatározott követelmények teljesültek

Meghatalmazott képviselő:
Authorised Representative

az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon, figyelemmel ez utóbbinak a vonatkozó közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeire;

Letöltések

Tovább az összes letöltéshez